About Us

 “” THE MOBILA “” 

บริษัท เดอะโมบิล่า จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการห้องน้ำให้เช่า สุขาเคลื่อนที่ให้เช่า ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิตให้เช่าเราได้สั่งสมประสบการณ์การทำงาน มาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการ สามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการไม่ว่างานเล็ก หรืองานใหญ่ รายวันหรือรายเดือน งานใกล้หรืองานไกล เราจัดส่งทั่วประเทศ

ห้องน้ำให้เช่า4
ห้องน้ำให้เช่า สำหรับต่างชาติ นำเข้าจากจีน MC

ความสุขของคุณคืองานของเรา เราทุ่มเทเพื่อความสุขของคุณ

ระยะเวลากว่า 10 ปีของทีมงานที่มีประสบการณ์ในการให้บริการสามารถรองรับลูกค้าได้ 100 – 100,000 คนพร้อมทั้งบริการสูบสิ่งปฏิกูล บริการทำความสะอาด และการดาษชำระอย่างดีไว้คอยบริการ หากต้องการส่วนอื่นใดเพียงท่านบอกความต้องการเราจะเร่งติดต่อกลับและบริการท่านอย่างมืออาชีพ